logo

Kurs pilotażowy „Miłość małżeńska”

W dniach 18-19 kwietnia odbędzie się w Józefowie kurs pillotażowy dla moderatorów nowego kursu Akademii Familijnej „Miłość małżeńska”. Dzięki temu od października będziemy w stanie uruchomić te kursy w Polsce!