logo

Wystąpienie na sympozjum nt. ojcostwa w Płocku

W sobotę 21. listopada byliśmy uczestnikami Sympozjum Naukowym Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej pt. „Kryzys ojcostwa”. Janusz wygłosił wykład „Ojcem się jest, czy ojcem się staje?” oraz zaprezentował świadectwo nt. ojcostwa w rodzinie wielodzietnej i wziął udział w dyskusji panelowej. Treść wykładu można pobrać tutaj.