Fundamenty charakteru cz. II – zainwestuj w nawyki (porządek, higiena)

W pierwszej części tego artykułu mówiliśmy o tym, jak ważne jest kształtowanie w dzieciach od samego początku dobrych nawyków w podstawowych sferach jego funkcjonowania, jak bardzo ułatwia to funkcjonowanie dziecka i całej rodziny w tych początkowych latach życia, jak bardzo sprzyja to poczuciu harmonii i bezpieczeństwa malucha, budując w jego głowie obraz świata (a przynajmniej […]

Fundamenty charakteru cz. II – zainwestuj w nawyki (porządek, higiena) Read More »