Fundamenty charakteru cz. I – zainwestuj w nawyki (sen i żywienie)

Większość rodziców, którzy do wychowania dzieci podchodzą w sposób świadomy i racjonalny dostrzega, albo też wyczuwa intuicyjnie, jak ważną rolę w kształtowaniu osobowości i pozytywnych cech charakteru dzieci odgrywają pewne fundamenty, dobre podstawy, które ukształtowane we wczesnym dzieciństwie stanowią  potem doskonały punkt wyjścia do dalszej pracy z dzieckiem. Niestety czasami refleksja ta przychodzi zbyt późno […]

Fundamenty charakteru cz. I – zainwestuj w nawyki (sen i żywienie) Read More »