NDŻ 2011: Dekalog Dobrego Rodzica

Na potrzeby Narodowego Dnia Życia 2011, który w tym roku przebiega pod hasłem “Pamiętaj, dajesz przykład!”, opracowaliśmy “Dekalog Dobrego Rodzica”. Jest to zbiór całkowicie uniwersalnych – naszym zdaniem – zasad wychowawczych, które mogą i powinni stosować wszyscy rodzice. Dekalog można znaleźć w nowym serwisie internetowym SilnaRodzina.pl, którego celem jest podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców. Jest to drugi nasz artykuł zwiazany z tą kampanią, pierwszy to “Rodzina, która jada razem, pozostaje razem”.

0