Od 21 lat jesteśmy szczęśliwym małżeństwem i rodzicami dziesięciorga dzieci w wieku od pięciu miesięcy do 20 lat. Jesteśmy jednymi z liderów Akademii Familijnej w Polsce, od początku zaangażowanymi w jej działalność, a także moderatorami na jej kursach. Prowadzimy Doradztwo rodzinne i wychowawcze. Jesteśmy autorami licznych wykładów i prelekcji, a także kilku artykułów prasowych, poświęconych wychowaniu dzieci, miłości małżeńskiej i życiu rodzinnemu (wiele z nich można znaleźć w działach Artykuły). Prowadzimy także działalność pod nazwą „Akademia Wardakowie.pl”, w ramach której organizujemy Wykłady i Warsztaty nt. małżeństwa i rodziny. Ania przed swoim urlopem macierzyńskim była koordynatorem ds. współpracy z rodzicami w Szkole dla dziewcząt „Strumienie”, a Janusz wicedyrektorem ds. wychowawczych Szkoły dla chłopców „Żagle”. Obie placówki prowadzone są przez Stowarzyszenie „Sternik”.

 

Anna i Janusz Wardakowie - small

Ania i Janusz 

Rodzina w komplecie (fot. Paweł Kula, 2016)