“Równowaga między pracą a rodziną”

 

 


Szkolenia dla firm

 

Równowaga między pracą a rodziną

 

 

 

Wprowadzenie

Kurs „Równowaga między pracą a rodziną” to nowatorskie na polskim rynku szkolenie, dzięki któremu pracownicy uczą się efektywnie godzić swoją pracę zawodową z życiem rodzinnym. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych, bardzo interaktywnych form zajęć, uczestnicy nie tylko zdobywają pewną wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim uzyskują silną motywację do przemyślenia i wdrożenia w życiu swoim i swoich rodzin takich zmian, które dadzą im poczucie lepszego zdefiniowania priorytetów życiowych i panowania nad czasem, spowodują zmniejszenie niepokojów i stresu, wywołanych konfliktem praca-rodzina, a w rezultacie poprawią wydajność i zaangażowanie w pracy. W trakcie kursu uczestnicy dowiadują się, w jaki sposób praca i rodzina mogą się wzajemnie wspierać zamiast stanowić dla siebie konkurencji.

 

Adresaci kursu

Adresatem kursu są wszyscy, którzy wysoko cenią sobie zarówno pracę, jak i rodzinę. Jest to szkolenie dla osób, które doświadczają konfliktu między rolą     społeczną członka rodziny, dbającego o zaspokajanie potrzeb swoich najbliższych a rolą pracownika silnie zaangażowanego w realizację celów zawodowych.

Bezpośrednią korzyścią z udziału w szkoleniu dla uczestnika jest zwiększenie efektywności w miejscu pracy i w życiu rodzinnym.

Szkolenie adresowane jest do osób, które:

·         często i/lub długotrwale wyjeżdżają

·         pracują przez dłuższy okres w innym mieście niż zamieszkuje rodzina

·         pracują długo i/lub w nietypowych godzinach

·         doświadczyli poważnej zmiany w życiu rodzinnym, takiej jak narodziny dziecka, nowy związek, przenosiny z rodziną do innego miasta

·         z trudem radzą sobie z obowiązkami domowymi, co negatywnie wpływa na ich pracę zawodową

 

Cele i korzyści dla Firmy

Równowaga między pracą i rodziną w organizacji nastawionej na efekt

Możliwość prowadzenia zrównoważonego życia jest wysoko ocenia przez wysokiej klasy specjalistów i młode talenty (Robbins 2003), dlatego pracodawcy chcąc pozyskać i utrzymać cennych pracowników oferują im nie tylko wysokie pensje, ale także różnorodne rozwiązania, pozwalające łączyć życie zawodowego z osobistym. Działania te nie są przejawem filantropii pracodawców, lecz zdrowego myślenia ekonomicznego.

 

Możliwości rozwoju zawodowego, elastyczność organizacji pracy i wsparcie dla rodziny to najważniejsze czynniki ułatwiające zatrzymanie najlepszych pracownic i wyeliminowanie dodatkowych kosztów ich zatrudniania.

Felice Schwarz, „Harvard Business Review”

Wartością dla Firmy z udziału w szkoleniu jej pracowników jest:

·         integracja celów firmy i pracownika

·         wzrost efektywności pracy

·  &nbsp
;     
obniżenie absencji, zmniejszenie rotacji i zwiększenie lojalności pracowników

·         budowa wizerunku firmy przyjaznej pracownikowi i rodzinie

·         rozwinięcie zdolności elastycznego alokowania czasu dla pracy i rodziny w zależności od potrzeb firmy w danym okresie

 

Czy takie kursy są potrzebne?

Liczby mówią same za siebie:

·         70% zatrudnionych stwierdza, że praca zagraża ich życiu rodzinnemu (konferencja Hey Management Consultants, 2000 r.)

·         37% młodych managerów wskazuje jako czynnik hamujący rozwój firmy konieczność godzenie życia zawodowego z prywatnym (A. T. Kearney i IFOP-Gallup, 2001 r.)

·         50% pracowników przeżywa stres z powodu trudności w łączeniu pracy w życiu rodzinnym, a 43% rozważa nawet z tego powodu odejście z pracy (Programy praca-życie a efektywność firm, 2003 r.)

·         42% pracowników, którzy odeszli ze swoich firm, wskazuje jako przyczynę brak możliwości pogodzenia pracy i życia rodzinnego (Strategic Rewards, 1999/2000)

·         Wyniki różnych badań pokazują, że jakość życia rodzinnego, zwłaszcza dla kobiet mających dzieci, jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzję, czy pozostać u danego pracodawcy, czy od niego odejść („Równowaga między życiem zawodowym a osobistym”, David Clutterback)

·         Inne badania pokazują z kolei, że wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół łagodzi uczucie emocjonalnego wypalenia oraz zwiększa kreatywność („Równowaga między życiem zawodowym a osobistym”, David Clutterback)

·         Pracownicy firmy Johnson & Johnson, którzy korzystali z programów wspierania równowagi między życiem zawodowym a osobistym, przebywali na zwolnieniach chorobowych o połowę krócej niż pozostali (Johnson & Johnson, 1993)

 

Wiele badań wskazuje także na to, że kwestie te stają się z czasem coraz istotniejsze:

·         Pracownicy są coraz mniej skłonni uważać, że wymagania związane z pracą powinny być ważniejsze niż potrzeby osobiste i rodzinne – o ile w 1962 r. uważało tak 83% pracowników irlandzkich, o tyle w 2002 r. już tylko 37% (sondaż Sodexho, 2002)

·         3/4 menedżerów płci męskiej uznaje, że harmonia między pracą i życiem rodzinnym ma dla nich większe znaczenie, niż w pokoleniu ich ojców (Management Today, 2003)

Formy kursu

Kurs może być prowadzony w różnych formach, w zależności od potrzeb i możliwości czasowych Klienta.

Standardowa forma kursu to dwie 1-dniowe sesje, przeprowadzane w odstępie ok.
2-tygodniowym, w czasie którego uczestnicy realizują elementy programu (jeśli to możliwe z rodziną), zalecane podczas pierwszej sesji.

W trakcie kursu wykorzystywane są następujące elementy edukacyjne:

·         analiza przypadku (case study)

·         tworzenie planów działania (action plans)

·         analiza fragmentów filmu

·         arkusze samooceny

·         samodzielna praca z wykorzystaniem arkuszy pracy

·         wykłady

Zastosowana forma kursu zakłada bardzo duży stopień interaktywności zajęć, co wspomaga aktywne uczenie się i zapamiętywanie oraz zachęca do wdrażania zauważonych rozwiązań we własnej sytuacji życiowej.

Wielkość grupy

Szkolenie organizowane jest w formie grup zamkniętych. Ze względu na specyfikę kursu, jego dużą interaktywność, a jednocześnie elementy pracy grupowej, optymalna liczebność grupy wynosi od 10 do 15 osób.

Możliwości dostosowania formy kursu do indywidualnych potrzeb

W zależności od indywidualnych potrzeb Klienta, możliwe są naturalnie pewne modyfikacje zarówno jego formy (np. liczebności grup lub liczby dni szkoleniowych), jak i pewnych elementów jego treści, np. poprzez położenie większego nacisku na elementy szczególnie istotne dla danego pracodawcy, np. godzenie pracy i rodziny u kobiet z małymi dziećmi, czy długotrwała nieobecność jednego z małżonków. Możliwe są np. następujące warianty formy szkolenia:

·         szkolenie jako cykl wykładów (np. popołudniowych)

·         szkolenie z udziałem współmałżonków uczestników

·         szkolenie jako element wyjazdu integracyjnego (1 dzień) i następująca po nim krótka sesja follow-up w biurze pracodawcy po ok. 2 tygodniach

·         szkolenie dedykowane dla menedżerów, pomagające im lepiej zrozumieć i rozwiązywać problemy swoich podwładnych związane z godzeniem pracy i życia rodzinnego

 


 

Autorzy i trenerzy

Kurs został stworzony i będzie prowadzony przez osoby, które mają kilkuletnie doświadczenie pracy w dużych korporacjach, są zawodowo związane z branżą edukacji profesjonalnej, a jednocześnie są zaangażowane w organizowanie i prowadzenie kursów edukacyjnych dla rodziców.

Janusz Wardak

Ma kilkuletnie doświadczenie pracy w dużych korporacjach, m.in. w dziale serwisu i dziale edukacji. Aktualnie zajmuje się organizacją i prowadzeniem szkoleń z dziedziny zarządzania IT w firmie Hewlett-Packard Polska, m.in. z wykorzystaniem nowoczesnych gier symulacyjnych. Aktualnie jest członkiem Koordynatorem Współpracy z Rodzicami w Szkole „Żagle” Stowarzyszenia STERNIK.

Jeden z założycieli i aktualny szef Akademii Familijnej w Polsce, prowadzącej kursy dla rodziców i małżonków, wykorzystujące metodę analizy przypadku. Współorganizator i prelegent kilku krajowych i międzynarodowych konferencji poświęconych tematyce rodzinnej.

Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec siedmiorga dzieci.

Dariusz Justyniarski

Ma bogate doświadczenie trenerskie – przez cztery lata pracował jako senior trainer w Coca-Cola Beverages Polska, gdzie prowadził szkolenia dla działu sprzedaży. Posiada prestiżowy holenderski certyfikat „Educator Term Program” nadany przez Pedagogisch Technische Hoge School Nederland. Specjalizuje się w technikach sprzedaży, obsłudze klienta i prezentacji publicznej.

Obecnie kieruje firmą Go&Sell, która prowadzi szkolenia m.in. dla takich firm jak: Polbita, Gino Rossi, Bata, Signal Iduna, Wolters Kluwer.Od trzech lat jest zaangażowany w działalność Akademii Familijnej, ma trójkę dzieci.
 


 

 

 

 

 

 

 

 

0